Kosys - Пълен комплект модули

Автосервизният органайзер работи подсредством модули, които взаимно се обуславят. Ефективна организация на работата, няма да е вече само стремеж и добро пожелание, а реалност, която ще се случи за отрицателно време, след въвеждане в експлоатация на софтуера. Изключителната интуитивност на дигиталната услуга гарантира максимално разгръщане на вашият потенциал.

Пълният комплект модули включва:

  • Приемни бележки
  • Оферти
  • Поръчки
  • Фактури
  • Служители
  • Склад
  • Сервизен Todo лист