Абсурдът на XXI Век - Специалист по всичко

Срещали ли сте абсурдът - квалифициран общ специалист? Нима това не е по-скоро оксиморон? Един вид стилистично средство, съчетание на привидно несъчетаеми, противоположни понятия (антитези), което създава контрастна изразителност на тяхната образност. Е, уважаеми читатели, точно така ги виждам аз тези, чиято квалификация обхваща един цял отрасъл, независимо в коя сфера е. Твърде смело е, даже отвъд човешките предели да изучиш и приложиш материя, чиято необятност е очевидна.

Какво в действителност трябва да стои зад думата „ квалифициран” ? Това на първо място е специалист в конкретна област. Човек или група от хора, които могат да предложат адекватно решение на възникнал проблем. Но нека не забравяме нещо много важно. Колкото по-широка като обхват е дадена област, толкова и квалификацията трябва да бъде конкретизирана.


СПЕЦИАЛИСТЪТ, ТАКЪВ, КАКЪВТО АЗ ГО ВЪЗПРИЕМАМ

Нека да преминем по същество и да ви дам примери от моята професия. Често обикаляйки по бизнес срещи, виждам редица гръмки постулати, като „Квалифициран сервиз”, „квалифициран ремонт на всички видове превозни средства” и други с подобна насоченост. Животът ме научи на няколко неща:

  • Може да си най-добрия в ограничен кръг дейности;
  • Може да се справяш относително прилично с много неща;
  • Може да се злепоставиш, мислейки си, че разбираш от всичко.

Буйната ми младост ме прокара по трънливият път на познанието и започнах да се себеопознавам в обратен ред. Днес, над десетилетие професионален опит, аз зная следното – всичко-то е за неможещите, за мен остана да бъда най-добрият в една сравнително тясна специалност, която е и целият ми свят. С всеки изминал ден, аз го усъвършенствам, правя го по-добър. Вторачвам се в него, в себе си, в миналото, откривам грешките и недостатъците, след което ги премахвам. В наши дни автомобилостроенето е толкова сложно и разновидно, че следвайки методичността на изразяването ми, единствено можем да го сравним с вселена. Въпреки хилядите часове прекарани в теория и практика, аз се чувствам пренебрежимо малък пред световният напредък. Имам увереността, че съм специалист, що се касае до устройството на съвременните автомобили и притежавам невъобразимо голям набор от умения, да се справям с предизвикателства, които биха ми отправили автомобили като: Мерцедес, БМВ и тези от VAG групата. Естествено, че през годините съм се сблъсквал и с много други брандове. В редица случаи съм показвал завидно майсторство, в други непознатата материя ми е подсказвала, че трябва да се откажа и да пренасоча клиента, към специалист в конкретната област. Причина за това в повечето случаи е икономическата нерентабилност, да губя време в изучаване на нещо, в което не мисля да специализирам. Въпреки че това е правилният подход не рядко в миналото, стремежът ми да бъда най-добрия ме е подвеждал. Карал ме е да си мисля, че трябва да направя и невъзможното, след време да разбирам от всички видове автомобили. Тази моя самонадеяност ме накара да мечтая. А след това дойде и моментът с поставянето на цели. Ако мечтаейки, често пъти пренебрегваме здравият разум, то при поставяне на конкретни цели мисловният процес е задължителен.


КОНВЕРТИРАЙ МЕЧТАТА СИ В ЦЕЛ

Праволинейността ме отведе до верният път. Стигнах до извода, че един живот не стига, за да изуча в детайли механизмите за справяне с всички видове автомобили, но мога да създам отделни екипи, които да са строго профилирани в различни области. Натрупали необходимият теоретичен и практически опит, всяко звено ще решава конкретна проблематика.След време смело ще заявим, като едно голямо семейство, че можем да отстраним всеки един проблем, независимо от вида на превозното средство. Разполагайки с квалифицирани кадри и различни източници на ресурс, ние ще управляваме времето по най-целесъобразният начин. То ще бъде нашият оценъчен мерител за напредък. Когато увеличаваме обема от прецизно свършена работа, без да сме притиснати, това ще е белег за прогрес. Живеейки в технологична епоха, нашето развитие може да бъде не само следено, но и подпомагано от различни видове софтуери. В днешно време все по популярен и разпознаваем става методът на използване на обща база данни, която служи за взаимопомощ между различните автосервизи. В нея всеки квалифициран специалист може да опише проблем, касаещ конкретен модел автомобил, двигател или оборудване и правилният подход за справяне с него. Боравейки с най-различни програми, създадени с цел взаимопомощ, аз винаги откривам в тях редица недостатъци. Изпипани в детайлност, що се касае до софтуерна обработка, почти всички имат слабости в инженерно-техническата част. Причината за това е една, че се създават от хора работещи в IT сектора, без да бъдат рецензирани от нужните специалисти в областта. На теория се получава изключително издържан продукт, който в реална обстановка трудно намира адекватна приложимост. Всичко това ме мотивира, да визуализирам в съзнанието си софтуерен продукт, който реално би спомогнал и улеснил работата на всички автосервизи и работещите в тази сфера. Така се зароди идеята за www.kosys.co. От мен се изискваше да сформирам екип, който правилно да разбере и пресъздаде идеята ми. Влагайки цялата си енергия, използвайки всички човешки и технологични достижения, днес автосервизният органайзер е факт. Макар според българското и европейското законодателство, Kosys да се води обект на правото, бидейки част от неодушевената материя, то ние оставяйки сърце и душа в него го третираме като субект. Нещо повече, за разлика от всички останали платформи, с които съм се сблъсквал през годините, Kosys има още едно изключително и значимо предимство. Софтуерът не само ще „живее” с вашия бизнес, но и ще бъде своеобразен браншови хамелеон, който ще се адаптира непрекъснато към променящата се конюнктура. Kosys е единственият медиатор между настояще и бъдеще в браншовият отрасъл.