Адаптиране на Kosys към вашият бизнес модел

В зависимост от големината и спецификата на конкретният бизнес, могат да се закупят, както всички модули, така и само специфичните, които биха удовлетворили клиентските потребности.Модулите са “скелета” на Kosys. Без тях, неговото съществуване е немислимо. За разлика, обаче от софтуерите с подобна насоченост, ние успяхме да извлечем максимума от инженерните достижения и отстранихме още в зародиш недостатъкът, който притежават всички останали – а именно едноелементната структура. Или казано с други думи, ние, първи сътворихме частичната модулна система. По този начин, максимално сме в услуга на вашият бизнес, независимо от неговите параметри. Сведохме до пренебрежимо нисък процент възможността, вие да закупите нещо ненужно. Пакетът от функционалности си ги определяте единствено и само вие, а на нас се пада честта, да адаптираме Kosys според изискванията ви. Нещо повече, винаги когато решите, може да надградите вашата модулна система. Не се притеснявайте да инвестирате, не се страхувайте да се развивате. Ние сме до вас!