Безплатно обучение

Безплатно обучение

Ние ще обучим безплатно вашите служители, при закупуване в цялост на предоставената от нас услуга. При заявяване на всички модули, наш сътрудник ще се свърже с вас за уговаряне на удобна за вас начална дата за стартиране на самия процес. Практиката досега е показала, че бизнес партньорите ни предпочитат обучението да се осъществява през уикендите. Ние оставяме инициативността във ваши ръце и сме готови да повишим квалификацията на служителите ви във всеки един момент. Имайте предвид, че продължителността е минимум два работни дни. В случай на необходимост за пълноценно усвояване на знанията обучителната дейност може да бъде удължена с максимум три допълнителни дни.