Уважаеми читателю, как ще ти прозвучи, ако ти споделя, че зад бранда Kosys стои не една, а няколко сбъднати мечти? Преди да ми отговориш, нека ти се представя. Казвам се Красимир Ковачев и от пет годишен мечтая. От тогава съм под камионите на баща ми, целият изцапан и си представям, как благодарение на мен ремонтираната машина, ще потегли отново. Ето виж ме, невръстното хлапе е пораснало и е разглобило моторите на съучениците си. Уверявам те, всичко ще сглобя. Докато осмисляш последното изречение, вече съм пълнолетен и семейният гараж, който беше пълен с бали сено, вече е разчистен и се полага основата на мой собствен сервиз. Сбъднах една мечта! Абстрактното се превърна в реалност. Вече не бленувам, а преследвам цели, решавам специфични житейски проблеми, на база своя опит. С течение на годините се усъвършенствам, ставам разпознаваем. Името ми се асоциира с моята професия. Клиширано, нали? Сигурен съм, че познаваш десетки човеци с подобни съдби, независимо от отрасъла, в който се развиват. Знаеш ли на какво се дължи това? Често хората, конвертираме мечтите си в цели и като че ли, сами ограничаваме своето развитие. Тази моя осъзнатост ме подтикна да търся себе си извън рамката, която сам съм си поставил. Започнах да мечтая отново, ама истински, както когато бях на пет. Въжделенията ми създадоха KOSYS. Казано с други думи създател съм на адаптивен автосервизен органайзер, който умее да си партнира, както с бизнеса, така и с крайният потребител. Структурно лишен от субективност, Kosys е хибрид неподатлив на грешки. Той е гръбнакът гарантиращ прецизно свършена работа, обективна отчетност и максимална клиентска удовлетвореност.


Защо да избереш Kosys

Прогресът не само в бизнеса, но и на човечеството, се крепи основно на два фактора:

- Правилно преразпределение и оползотворяване на водещият изчерпаем ресурс - времето.

- Обективност, която елиминира слабостите в зародиш.

Тези функционалности не са екстри в платформата, а базата, от която сме стартирали. Тъй като, преди всичко сме педантични професионалисти, ние помислихме за всеки детайл и създадохме добре функционираща модулна система.

Е, читателю, надявам се, че „запалих” любопитството ти. Повече за софтуерната революция ще научиш в отделно обособения раздел.Създате ли сме на адаптивен автосервизен органайзер, който умее да си партнира, както с бизнеса, така и с крайният потребител. Структурно лишен от субективност, Kosys е хибрид неподатлив на грешки. Той е гръбнакът гарантиращ прецизно свършена работа, обективна отчетност и максимална клиентска удовлетвореност. Тези няколко изречения, ще ги срещате често, когато се разровите в интернет пространството, търсейки информация за Kosys. Това е нашата виртуална визитка, кратък информативен образец, загатващ кои сме ние!


Kosys в детайли

Какво е автосервизен органайзер Kosys

Kosys е софтуерен продукт, който има способността да улеснява организацията и работните процеси на всички автосервизи, независимо от техния капацитет и натовареност. Важно е да отбележим, че платформата служи еднакво добре, както на бизнеса, така и на крайния клиент. Казано с други думи, Kosys ще изисква от вас, да бъдете професионалисти, ако искате вашите клиенти, да се чувстват удовлетворени и да ви предпочитат отново. Това е така, защото софтуерът позволява в реално време и от дистанция да се наблюдава, как протича съответната работа. Kosys e един своенравен дигитален медиатор, който хармонира взаимоотношенията между възложител и изпълнител. Той вдъхва допълнителна сигурност в клиента, че превозното му средство е в добри ръце, най-малкото, поради факта, че във всеки един момент, може да проследи какво се случва.


Бъдете крачка пред другите

Kosys е проектиран така, че да ви помага във всяка една ситуация. Добрата и ефективна организация на работа, няма да са вече само стремеж и добро пожелание, а реалност, която ще се случи за отрицателно време, след въвеждане в експлоатация на софтуера. Изключителната интуитивност на дигиталната услуга гарантира максимално разгръщане на вашият потенциал. Това се дължи на факта, че за разлика от човешката, оперативната памет на Kosys е безконечна. За да не бъдем голословни, ето и част от предимствата, които ще получите.

- База данни - в съвременният технологичен свят, най-ценна е информацията, която притежаваме. Софтуерът ви позволява максимално точно и в детайли да опишете спецификите за всеки един ваш клиент. Персонализирането, отчетността и подредбата на клиентската база са само стъпка в модернизиране и рационализиране на бизнеса ви. Трябва да споменем също така, че Kosys притежава и обща база данни. По този начин всички сервизи, които използват платформата, могат да видят историята на автомобила, независимо къде е правен ремонт или обслужване на превозното средство.

- Системата предоставя възможност на всеки сервиз, да съхранява история на извършените ремонти за всеки един автомобил. Това преимущество най-силно се усеща от големите автосервизи, които са изключително натоварени и де факто личният контакт с клиента е по-скоро формалност. Чрез съответното въвеждане на спецификите за предходни ремонти в софтуера, автоматически получавате две предимства. Първо, с един поглед в историята на съответния клиент, вие получавате изключително полезна информация за автомобила и се ориентирате за евентуалните проблеми за разрешаване и второ, мигновено скъсявате дистанцията между възложител и изпълнител. Последното се постига с изразяване на персонално отношение към клиента, което неминуемо ще му направи добро впечатление.

- Гъвкавост – платформата позволява клиента да опише оплакванията, които има от автомобила, оставяйки го в сервиза. Също така той може да даде допълнителни насоки, на човека приемащ превозното средство. По този начин, на един по-късен етап при разпределение на работата не е необходимо устно предаване на информацията между служителите. От казаното до тук става ясно, че всеки един от тях има достъп до цялостната проблематика, касаеща автомобила. От тук и рискът от човешка грешка е сведен до минимум.

- Дистанционно комуникиране - След обстойния преглед на автомобила имате възможност да създадете оферта или бърза поръчка, в зависимост от договорката с клиента. Последният получава цялата информация дистанционно и може да потвърди или да се откаже чрез своето мобилно устройство или компютър.

- Софтуерът предоставя възможността да променяте поръчката във всеки един момент, докато е в процес на изпълнение. Също така адаптивността на системата позволява създаването на неограничен брой поръчки.

- Документна отчетност – Платформата е изцяло съобразена с българското и европейското законодателство. Чрез нея можете да създавате фактури и да водите отчет за извършените ремонти. Предвидили сме също така, да се упоменава възнаграждението на служителите в сервиза, в зависимост от договорката между работник и работодател и на база положеният труд. По този начин Kosys обективно ще показва, кой колко работа е свършил. Казано с други думи, работодателят ще може максимално правилно да оценява труда на всеки един служител.


Модулна система

Kosys е изключително адаптивен. Това се дължи на внедрените модули, които взаимно се обуславят.

Модулът „СКЛАД” е изцяло автономен. Представете си предимството, да си направите виртуална разходка из всички автоморги в страната, докато сте си вкъщи или в офиса. Да, точно така. Това вече е възможно. Създатели сме на революционен подход в този бранш. Първи сме и се гордеем с това. Играта остава същата, но с изцяло сменени правила. Вече е лесно! Открий нужната ти авточаст мигновено. Просто е, попитай Kosys!


Нуждая ли се от всички модули

В зависимост от големината и спецификата на конкретният бизнес, могат да се закупят, както всички модули, така и само специфичните, които биха удовлетворили клиентските потребности.


Предимство за бизнеса или крайният клиент

Както сме посочили малко по-горе, правилният модел е обективният. Наслагване дори и на частица субективност, крие големи рискове. Затова ние твърдим, че Kosys е партньор и равнопоставеността между бизнеса и клиента е неоспорима.


Ние сме Kosys! Ти също можеш да бъдеш! Присъедини се към нас още сега!